Welcome: Guangzhou Kingmai Auto Parts Co., Ltd,
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Get a Free Quote

Volkswagen/AUDI

5U0698151A

 • JZW698151AG
 • Product description: GOL IV GOLV GOL VI
 • INQUIRY
 • GOL IV  [2003-2010]
 • GOL V  [2008-]
 • GOL VI  [2012-]
 • SAVEIRO V  [2009-]
 • Saveiro (Latin America) 2010-2011      
  VW  GOL V 1.0 Flex
  2008-2016
  CCNA,CPBA
  999
  56
  Hatchback
  VW  GOL V 1.6
  2009-
  CCRA,CFZA
  1598
  75
  Hatchback
  VW  GOL V 1.6
  2009-
  CCRA,CFZA
  1598
  74
  Hatchback
  VW  GOL V 1.6 Total Flex
  2009-
  CCRA,CFZA
  1598
  74
  Hatchback
  VW  GOL V 1.6 Total Flex (5U1)
  2008-2012
  CCRA
  1598
  76
  Hatchback
  VW  GOL VI 1.0 Comfortline Rock in Rio Special Trendline Flex
  2012-2016
  CPBA
  999
  56
  Hatchback
  VW  GOL VI 1.6 Comfortline Highline I-Motion Trendline (5U3)
  2012-2016
  CCRA
  1598
  76
  Hatchback
  VW  GOL VI 1.6 Flex
  2014-2015
  CNXA
  1598
  88
  Hatchback
  VW  GOL VII 1.0 COMFORTLINE TRACK TRENDLINE Flex
  2016-2018
  CSEA
  999
  60
  Hatchback
  VW  GOL VII 1.6 COMFORTLINE, HIGHLINE, TRENDLINE Flex (5U5)
  2016-2018
  CCRA
  1598
  76
  Hatchback
  VW  GOL VIII 1.6 Total Flex
  2018-2021
  CNXA
  1598
  88
  Hatchback
  VW  GOL VIII 1.6 Total Flex (5U7)
  2018-2021
  CCRA
  1598
  76
  Hatchback
  VW  SAVEIRO V (5U8, 5U9) 1.6
  2009-
  CCRA,CFZA
  1598
  74
  Pickup
  VW  SAVEIRO V (5U8, 5U9) 1.6 Cross Flex
  2009-2013
  CCRA
  1598
  76
  Pickup
  VW  SAVEIRO V (5U8, 5U9) 1.6 Total Flex
  2009-
  CCRA
  1598
  74
  Pickup
PREVIOUS:5U0698151B NEXT:305698151-5

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: LiYa

Phone: +86 13763379570

Tel: +86 13802768867

Email: liyan2089@163.com

Add: Jichang road,baiyun district guangzhou